Fundamenty z kamienia wapiennego. Jak zrobić na nich izolacje pionową?

Mam dom z lat 20-tych XX w. Posadowiony został na kamieniu wapiennym. Fundamenty mają grubość 60 cm i wysokość 1,2 m, z czego do 80 cm znajdują się poniżej gruntu. Ziemia jest gliniasta i ciężka. Dom jest w połowie podpiwniczony. Zrobiono tylko izolację poziomą, ale chciałbym też zrobić izolację pionową. Jak się do tego zabrać?

Odpowiada ekspert z firmy - STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Przy budowlach wznoszonych przez starych majstrów zawsze trzeba zachować ostrożność, ponieważ często stosowali oni bardzo proste, stare rozwiązania, które okazywały się skuteczne. Przykładowo, fundamenty z kamienia wapiennego czasem budowano z użyciem minimalnej ilości zaprawy, tak aby zapobiec ewentualnemu podciąganiu wody z fundamentów do muru powyżej. Z kolei na hydroizolację pionową stosowano czasem glinę ubijaną ze słomą i często zastąpienie takiej pionowej hydroizolacji papą jest zmianą na gorsze. Żeby odpowiedzieć bardziej szczegółowo na pytanie muszę więcej wiedzieć na temat fundamentów w pańskim budynku, na przykład na ile szczelnie bloki kamienia wapiennego są wypełnione zaprawą, z jakiego materiału i jaką technologią wykonano hydroizolację poziomą i na jakiej głębokości się ona znajduje w stosunku do posadzki piwnicy. Muszę też wiedzieć, jaki jest problem z wilgocią w piwnicy lub na poziomie parteru.