Izolacja podłogi na gruncie - jaka powinna być jej grubość?

Jaka jest minimalna grubość izolacji podłogi na gruncie pod ogrzewanie podłogowe wodne?

 

 

Odpowiada ekspert z firmy - Termo Organika

Nie ma zdefiniowanego pojęcia minimalnej grubości izolacji ponieważ obecnie materiały różnią się współczynnikiem przewodności cieplnej. Oznacza to, że im lepszej jakości materiał izolacyjny użyjemy (o niższym współczynniku przewodzenia ciepła), tym możemy zastosować mniejszą jego grubość. Wymagany opór warstwy izolacji cieplnej w przypadku podłogi na gruncie to 2,25 (m2K)/W. W przypadku zastosowania styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła 0,04 W/(mK) należy ułożyć min. 9 cm izolacji.