Protokół odbioru lokalu mieszkalnego i zgłaszanie usterek

Czy istnieją przepisy, które mówią o dopuszczalnych odchyleniach sufitów czy ścian pionowych. Otóż odebrałam mieszkanie i w protokole zgłosiłam uwagi odnośnie sufitów (sufit nie trzyma poziomu nawet o 1,5 cm) i otrzymałam od dewelopera informację, że nie uznają wady. W związku z tym poszukuję sposobu na odwołanie się od tej decyzji.

Odpowiada ekspert z firmy - Prawo - ekspert muratordom.pl

W przepisach prawa polskiego nie znajdziemy przepisów regulujących jak powinien przebiegać odbiór mieszkania przez nabywcę od inwestora. Nie ma na ten temat żadnych wytycznych ani wskazówek na jakie elementy budynku należy zwracać szczególną uwagę.

 

W mojej ocenie jeśli deweloper rozpoczął wydawanie lokali mieszkalnych, większość prac została zakończona. Każdy etap prac natomiast, musi zostać odebrany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, który potwierdza wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym, przepisami prawa oraz sztuką budowlaną.

 

Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje odpowiednich wpisów do dziennika budowy, który z kolei jest najważniejszym dokumentem dotyczącym określonej budowy. To w nim dokumentuje się wykonanie i przebieg wszystkich prac budowlanych, odbiorów, poprawek.

 

Jeśli zatem Inspektor Nadzoru Budowlanego odebrał prace, należy uznać, że całość prac została wykonana zgodnie z projektem, przepisami oraz sztuką budowlaną.

 

Odnosząc się do określenia dopuszczalnych odchyleń sufitów oraz ścian pionowych, przede wszystkim należy wziąć pod uwagę konstrukcję stropu, czyli materiał z jakiego strop jest wykonany (żelbeton, stal, drewno, pustak stropowy, itp.) Dla każdego z tych materiałów jest oddzielna norma określająca dopuszczalne ugięcia oraz odchylenia od:

1) pionu,

2) poziomu,

3) płaszczyzny.

 

Analogicznie wygląda kwestia rodzaju materiału, którym strop jest wykończony (tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, płyty g-k, itp.) Każdy, kto chce sprawdzić dopuszczalne odchylenia, może to zrobić posługując się tymi samymi normami, które były wykorzystane do wykonania projektu, oraz realizacji zamierzenia budowlanego. Wykaz tych norm powinien znajdować się w opisie każdego projektu budowlanego.

Publikacja: 16.06.2017