Ciepło w domu - tanie i ekologiczne. Wybieramy automatyczny kocioł na paliwo stałe

Kocioł na paliwo stałe powinien być wygodny w obsłudze, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Sprawdź, które urządzenia spełniają te kryteria.

Jak pokazuje rynek dla inwestora liczą się obecnie dwa aspekty - koszt wykonania instalacji grzewczej oraz późniejszy koszt ogrzewania domu. Jak połączyć koszty inwestycji z kosztami ogrzewania i jednocześnie z ekologią? Obecnie samorządy kładą coraz większy nacisk na walkę ze smogiem i złą jakością powietrza. Wspólnie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska uruchamiają programy ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń powietrza. Każdy z nas przy budowie swojego systemu grzewczego powinien rozpatrywać ogrzewanie domu także w aspekcie kosztów i ekologii.

Kotły Heiztechnik

Kotły 5 klasy Heiztechnik Autor: Heiztechnik

Ekologiczne automatyczne kotły Heiztechnik serii GreenLine

Praktycznym rozwiązaniem omawianych problemów jest zastosowanie automatycznych kotłów na paliwa stałe firmy HEIZTECHNIK. Heiztechnik to nowoczesna fabryka, która zajmuje się produkcją kotłów grzewczych o mocy od 7kW do 7MW. Od lat produkowane kotły cechuje bardzo wysoka sprawność cieplna, prosta i łatwa obsługa oraz wysoka jakość spalania. Sukcesem firmy jest stworzenie automatycznych kotłów serii GreenLine. Kotły tej serii spełniają najwyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej dla 5 klasy wg. PN-EN 303-5:2012. Kotły automatyczne ułatwią życie, nie wymagają codziennego rozpalania. Paliwo wsypujemy do zbiornika w zimie raz na 3-7 dni, a latem raz na 2-4 tygodnie (w zależności od zapotrzebowania na ciepło). Kotły w trybie ciągłym dostarczają energię do ogrzewanego obiektu. Procesem spalania steruje nowoczesna automatyka, która oprócz profesjonalnego sterowania procesem spalania w palniku kotła może zarządzać całym systemem dystrybucji ciepła. Automatyka współpracuje z termostatami pokojowymi, steruje siłownikami zaworów mieszających, zarządza pracą pomp, pracuje w trybie pogodowym. Moduł internetowy oraz GSM umożliwia zdalną komunikację. Zastosowana automatyka, poprzez profesjonalne sterowanie procesem spalania oraz zarządzanie rozbiorem ciepła w obiekcie, w sposób zdecydowany zmniejsza ilość zużytego paliwa i obniża koszt ogrzewania.

Akcja specjalna: Kotły 5 klasy

Automatyczne kotły do spalania węgla

Automatyczne kotły do spalania węgla oferowane są w typoszeregu o mocy od 10 kW do 1,5MW. Kotły charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością cieplną, wygodną obsługą oraz ekologicznymi parametrami spalania. Specjalną grupę stanowią kotły serii GreenLine o mocy od 15 do 240kW. Kotły spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej najwyższej - 5 klasy wg. normy PN-EN 303-5:2012. Konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika ciepła wykonanego w formie wydzielonej kolumny grzewczej. Nowoczesny żeliwny palnik z podajnikiem ślimakowym oraz rozbudowana komora spalania umożliwiły uzyskanie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wysokiej sprawności cieplnej kotła. Kotły wyposażone są w zbiorniki paliwa, które umożliwiają wielodobową, ciągłą pracę.

Automatyczne kotły do spalania pelletu

Automatyczne kotły do spalania pelletu oferowane są przez firmę Heiztechnik w typoszeregu o mocy od 12 do 800kW. Kotły charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością cieplną, prostą obsługą oraz ekologicznymi parametrami spalania. Specjalną grupę stanowią kotły o mocy od 12 do 450kW serii GreenLine, które spełniają najwyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej - 5 klasy wg. normy PN-EN 303-5:2012. Kotły wyposażone są we wrzutkowe palniki pelletowe z wewnętrznym podajnikiem ślimakowym. Automatyczny zgarniacz szlaki pozwala na spalanie niskiej jakości paliw. Palniki wyposażone są w zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia. Nowoczesny wrzutkowy palnik oraz rozbudowana komora spalania umożliwiły uzyskanie wysokiej jakości spalania, niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wysokiej sprawności cieplnej kotła. Sprawność spalania paliw przekracza 98%. Kotły mogą być wyposażone w zbiorniki paliwa, które umożliwiają wielodobową ciągłą pracę.

Automatyczne kotły to nowe, ekologiczne i tanie ogrzewanie

Automatyczne kotły zasilane paliwami stałymi stanowić mogą nową jakość w ogrzewaniu pomieszczeń - warunkiem jest stosowanie nowoczesnych urządzeń Heiztechnik, ich poprawny montaż oraz właściwa (zgodna z instrukcją) eksploatacja. Dlaczego warto stosować nowoczesne certyfikowane automatyczne kotły na paliwa stałe? Odpowiedź zawarta jest w kosztach wytworzenia energii powstałej przy spalaniu paliw stałych, takich jak węgiel i pellet. Przy wykorzystaniu nowoczesnych kotłów automatycznych uzyskujemy wysoką sprawność spalania (do 98%) i sprawność cieplną urządzeń powyżej 90%. Do procesów spalania wykorzystywane są nowoczesne palniki, których praca sterowana jest automatykami. Obsługa kotłów automatycznych stała się mało pracochłonna, kotły pracują w trybie ciągłym i nie wymagają codziennego, ręcznego rozpalania. Palniki kotłów pelletowych wyposażone są w system automatycznego rozpalania oraz mechanizm zgarniający szlakę. Dodatkowo kotły wyposażone mogą być w systemy automatycznego uzupełniania paliwa w zbiornikach, systemy oczyszczania wymiennika i odpopielania. Ciągłe dostarczanie ciepła do ogrzewanych pomieszczeń oraz możliwość sterowania instalacją przy wykorzystaniu termostatów pokojowych minimalizuje koszty ogrzewania i podnosi komfort użytkowania obiektu.

Podsumowując. Kotły Heiztechnik serii GreenLine przynoszą wymierne korzyści finansowe użytkownikom, jak również sprzyjają poprawie jakości otaczającego nas powietrza.

tekst: Heiztechnik