Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką dopłatę możesz uzyskać w swoim województwie

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych uruchamia coraz więcej instytucji i samorządów. Modernizacja kotłowni w domach jednorodzinnych ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Jedną z przyczyn powstawania smogu jest spalanie niskiej jakości paliw w przestarzałych kotłach. Sprawdź, czy w Twojej miejscowości można złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany starego pieca na paliwa stałe na nowoczesny kocioł, który nie będzie źródłem emisji szkodliwych zanieczyszczeń.

Dofinansowanie do wymiany pieca w województwie małopolskim

W każdej gminie program dofinansowania do modernizacji ogrzewania domu może wyglądać nieco inaczej. W niektórych miejscowościach obejmuje podłączenie do sieci ciepłowniczej czy ogrzewania gazowego, ale także dotację do zakupu nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pelet (nie dotyczy Krakowa). Należy mieć na uwadze, że nowy kocioł powinien spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Ważne: decyzję gminy o udzieleniu dofinansowania trzeba uzyskać przed wymianą ogrzewania.

Lista kotłów spełniających wymagania programu dofinansowania, z wyszczególnionymi ich parametrami, dostępna jest na stronie powietrze.malopolska.pl

W Małopolsce można uzyskać również Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Udzielane jest ono przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.

Zobacz też: Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Programy dotacji w Warszawie i na Mazowszu

Aby otrzymać dofinansowanie na inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń można skorzystać z programu uruchomionego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dotacje są przyznawane na zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Wnioski można składać od 9 stycznia 2017 r. do wyczerpania pieniędzy w programie, ale nie później niż do 29 września 2017 r. Dofinansowanie można otrzymać w formie niskooprocentowanej pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji oraz w formie bezzwrotnej dotacji. Na zakup i montaż kolektorów słonecznych dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego beneficjenta. Przy zakupie i montażu pomp ciepła można otrzymać dotację do 40 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 tys. zł dla jednego mieszkańca. Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł dla jednego klienta. W każdym z trzech ww. przypadków istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Dokumenty można składać w centrali biura Funduszu w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Program dotacji do modernizacji kotłowni realizowany będzie również przez miasto stołeczne Warszawa.

Mieszkańcy miasta (osoby fizyczne) będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

a. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

b. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć:

a. 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

b. 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Wnioski o przyznanie dotacji dostępne są na stronie urzędu miasta >>

Program „Piecyk 2017” w Poznaniu i Wielkopolsce

W ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu, osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o pożyczkę do modernizacji ogrzewania w budynku mieszkalnym. Istnieje możliwość częściowego umorzenia pożyczki (do 40%).

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które modernizują lub wymieniają źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją lub wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż: kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła / węzła cieplnego, kotłów na paliwa stałe. W przypadku tych ostatnich muszą one posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniać wymagania klasy 5.

Czytaj też: Smog efektem biedy. Rządowa recepta na walkę ze smogiem

Program WFOŚiGW w Kielcach

Dofinansowanie do modernizacji ogrzewania jest przyznawane w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej i może obejmować inwestycje w budynkach jednorodzinnych, takie jak:

- wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) klasy 4 i wyższej według normy PN-EN 303-5-2012

- podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca

- termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów na d ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania ( c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

- zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych,

- zakup i montaż nowych pomp ciepła,

- zakup i montaż nowych instalacji fo towoltaicznych,

- zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.

Program EKODOM w Toruniu

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Wnioski można przesyłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, do 30 czerwca 2017 r.

Lublin - projekt EKODOM

W ramach projektu mozna uzyskać preferencyjną pożyczkę z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30 procentach).

Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Termin naboru: od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji:

- wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,

- wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,

- wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,

- budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,

- budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegóły >>

aktualizacja 9.02.2017

tekst: Agnieszka Karpińska