Jak zbudować ogrodzenie murowane? Słupki z klinkieru, fundament z betonu, przęsła stalowe

Zobacz, jak wygląda budowa ogrodzenia murowanego z przęsłami stalowymi. Poznaj zasady wykonywania fundamentów pod ogrodzenie z betonu i murowania słupków z klinkieru.

Fundament betonowy - ława czy słupki?

Jeśli przewidziany jest cokół, czyli podmurówka, fundament będzie miał kształt długiej ławy o szerokości 30-40 cm. Ława będzie poszerzona w miejscach, w których mają być słupki. Gdy murowane mają być wyłącznie słupki, pod każdym z nich musi się znaleźć stopa fundamentowa o przekroju zbliżonym do przekroju słupków. Głębokość posadowienia wynosi od 80 do 140 cm. Spód fundamentu musi się znaleźć poniżej poziomu przemarzania gruntu, który w różnych regionach kraju jest na nieco innej głębokości. Jednak aż tak głęboko posadawia się zwykle jedynie fundamenty słupów.

Nie przegap:

Fundamenty podmurówki robi się znacznie płycej – zagłębiając je w gruncie na 50-60 cm. Można tak zrobić pod dwoma warunkami – że grunt nie jest spoisty i że fundament każdej podmurówki będzie oddylatowany od fundamentu słupków (pasem styropianu lub nawet pasem papy).

Wykopy fundamentowe

Jeżeli ogrodzenie nie jest długie lub robi się tylko wykopy pod stopy fundamentowe, poradzisz sobie łopatą. Można jednak wynająć do tego małą koparkę, zwłaszcza gdy działka jest duża, a fundament będzie ławą. Dno wykopu wyrównuje się i wylewa na nie tak zwany chudy beton. To półpłynna mieszanka betonu niskiej klasy, która ma uszczelnić dno, aby grunt nie odciągnął z betonu wody zarobowej.

Deskowanie, czyli szalunek

Można je wykonać z desek pozostałych po innych pracach betoniarskich. Jeśli takich nie masz, trzeba będzie je kupić. Gdy grunt jest bardzo spoisty, a fundament ma mieć kształt prostej ławy, udaje się uniknąć budowy pełnego deskowania. Wykop wyściela się tylko grubą folią budowlaną i wypełnia betonem. Drewniany szalunek wykonuje się wtedy tylko dla naziemnej części fundamentu.  Zbrojenie fundamentu pod ogrodzenie murowane bywa konieczne, zwłaszcza gdy nośność gruntów nie jest jednolita na całej jego długości.

Zbrojenie fundamentów betonowych

Zbrojenie ław powstaje z czterech prętów stalowych średnicy 12 mm połączonych strzemionami średnicy 6 mm rozmieszczonymi co 25 cm. Układa się je na dnie wykopu. Musi być oparte na podkładkach. Dzięki temu beton będzie mógł stworzyć wymaganą otulinę prętów także od spodu. Świeżą mieszanką betonową wypełnia się fundament, a następnie zagęszcza beton, używając tyczki ze stopką (tak zwanej baby) lub wibratora zanurzeniowego (trzeba go wypożyczyć). Wiązanie przy ładnej pogodzie trwa około dwóch tygodni. Gdy jest zimno, może się jednak przeciągnąć nawet do czterech tygodni. Na czas wiązania beton musisz osłaniać folią, a w upalne dni kilka razy na dobę zraszać wodą. Po związaniu mieszanki deskowanie można zdemontować i ułożyć na fundamentach hydroizolację z papy. Wcześniej jednak należy zagruntować je z wierzchu roztworem bitumicznym.

Sprawdź też:

Zdaniem eksperta

Roman Tereszczak - ekspert RobenElementy gotowe to duże ułatwienie we wznoszeniu np. ogrodzenia. Budowanie klinkierowego muru od podstaw wymaga wiele pracy, czasu i ostrożności, a co najważniejsze – precyzyjnego i rzetelnego wykonawstwa. Wykorzystanie prefabrykatów pozwala uniknąć wielu błędów montażowych, dzięki czemu konstrukcja będzie trwała i wytrzymała. Korzystając z elementów prefabrykowanych marki Röben to inwestor wybiera rodzaj cegły klinkierowej i kolor fugi, dzięki czemu gotowe elementy można bez problemu dopasować do elewacji i przestrzeni wokół domu. Co więcej, wykorzystanie elementów prefabrykowanych znacznie skraca czas prac murarskich: estetycznym, profesjonalnie wykonanym ogrodzeniem można się cieszyć już po upływie 24 godzin. Wykonane z cegieł klinkierowych ogrodzenie, dzięki odporności na działanie czynników zewnętrznych oraz łatwości pielęgnacji, posłuży przez długie lata, estetycznie okalając budynek i zapraszając gości do wejścia.

Roman Tereszczak, ekspert firmy Röben

Ogrodzenie klinkierowe

Podmurówka

To ceglany cokół oparty na ławie fundamentowej, która wystaje ponad grunt na kilka-kilkanaście centymetrów. Najprostsza podmurówka powstaje z jednej warstwy cegieł układanych na zaprawie prostopadle do linii ogrodzenia. Można też zrobić podmurówkę z dwóch-trzech warstw cegieł murowanych na mijankę. Jeżeli podmurówka nie jest zwieńczona kształtkami lub czapką mającymi wyprofilowane spadki, wtedy odpowiedni spadek – 2-3 procentowy – trzeba uformować na ławie fundamentowej jeszcze przed układaniem cegieł.

Słupki z cegieł klinkierowych i nie tylko

Wznosi się je na fundamencie. Średnica słupków często wynika z wielkości cegieł. Popularne są słupki, których obrys tworzą cztery cegły długości 25 cm stykające się krótszymi krawędziami (12 cm). Słupek ma więc szerokość półtorej cegły. Powstaje między nimi puste miejsce na zbrojenie i beton. Zbrojenie słupków tworzą zwykle cztery pręty spięte co 15 cm strzemionami. Pręty mają średnicę 8-10 mm, a strzemiona – 3-4 mm. Zbrojenie to mocuje się jeszcze przed zabetonowaniem fundamentów. Wystające pręty obmurowuje się później cegłami. Beton układa się co 3-4 warstwy cegieł i zagęszcza. Słupki mogą mieć też konstrukcję pełną. Wtedy w całości wymurowane są z cegieł i nie mają betonowego rdzenia. Takich masywnych słupków nie trzeba zbroić.

Murowanie ogrodzenia

Przed murowaniem warto rozrysować sobie układ cegieł (jeśli nie ma projektu) i ustalić grubość spoin. Aby wszystkie spoiny były jednakowe, do murowania poleca się używać plastikowych profili dystansowych o zamkniętym kwadratowym przekroju. Mają one różną szerokość, którą dobiera się do grubości spoiny (podobnie jak krzyżyki do płytek ceramicznych). Profile można ciąć na krótsze kawałki, bo są sprzedawane w 2-metrowych odcinkach. Rozmieszcza się je na krawędziach cegieł po nałożeniu zaprawy i dopiero wtedy ustawia cegły kolejnego rzędu. Profile wyjmuje się po kilku godzinach, gdy zaprawa zwiąże. Jeżeli zrobi się to zbyt wcześnie, cegły mogą się poosuwać i spoiny wyjdą nierówne. Grubość spoin w przypadku typowych cegieł wysokości 65 mm wynosi przeważnie 12 mm. Podczas murowania z klinkieru cegły należy dobierać na przemian z kilku palet.

Dylatacje

Są to szczeliny wypełnione trwale elastycznym materiałem, które przejmują naprężenia powstające w konstrukcji (na przykład w wyniku osiadania). Gdyby nie było dylatacji, na betonowej lub murowanej części ogrodzenia pojawiłyby się pęknięcia. Dylatuje się ławę fundamentową i podmurówkę. Podczas budowy fundamentów, przed wypełnieniem deskowania betonem, umieszcza się co 10-15 m przekładki z twardego styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego grubości 2 cm. Przekładki muszą biec od dołu do wierzchu ławy, prostopadle do jej dłuższej krawędzi. Ze względów estetycznych warto je lokalizować w miejscu, gdzie ława styka się z fundamentem słupa. Dylatacja w podmurówce musi się znaleźć dokładnie nad tą w fundamencie. Taka szczelina jest wypełniana silikonem lub uszczelniaczem butylowym w kolorze zbliżonym do barwy zaprawy użytej do spoinowania.

Warto wiedzieć

Kaptury RobenCeramiczne kaptury na słupek

Kaptury z cegły klinkierowej wieńczą słupki murowanego ogrodzenia nadając im estetycznego szlifu i zabezpieczając je przed działaniem deszczu. Pochyła powierzchnia szybko i skutecznie odprowadza wodę opadową, dzięki czemu wilgoć nie przenika do spoin muru, znacznie ograniczając ryzyko pojawiania się wykwitów. Czapę kaptura tworzą odpowiednio ukształtowane cegły klinkierowe Röben, a nośny rdzeń wykonany jest z betonu odpornego na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych – mrozu, śniegu czy deszczu. Firma Röben oferuje dwa formaty – 30 x 30 cm oraz 42 x 42 cm, w trzech wariantach kolorystycznych. Czerwona cegła klinkierowa Melbourne, cieniowana Canberra oraz burgundowa Adelajda efektownie dopełnią ogrodzenia utrzymane w różnych stylach. Standardowo kaptury sprzedawane są bez spoin, ale na prośbę inwestora możliwe jest wykonanie zafugowanych elementów.

Sprawdź, jak prezentują się kaptury Röben >>

Między cegłami

Spoinowanie można zacząć po 3-5 dniach od zakończenia murowania. Najpierw usuwa się zastygłe grudki zaprawy – kielnią, a później twardą szczotką. Zaprawę do spoinowania po rozrobieniu wodą nanosi się między cegły, używając wąskiej kielni. Jej szerokość dobiera się do grubości spoin – powinna być 2 mm węższa niż spoina. Zazwyczaj porcję masy nakłada się na pacę stalową i z niej zgarnia kolejne porcje kielnią wprost między cegły. Unika się wówczas zabrudzenia muru zaprawą. Jeśli cegły zostaną wymurowane na tak zwaną pełną spoinę, wówczas się ich nie fuguje. Fugowanie odpada również wtedy, gdy ogrodzenie wymurujesz ze zwykłych cegieł i będziesz je później wykańczał tynkiem. Wtedy muruje się je na niepełne spoiny, ale płytsze niż w przypadku murowania z klinkieru, bo nie potrzeba miejsca na fugę.

Ogrodzenie z kształtek i pustaków

Ogrodzenie można też zbudować w inny sposób. Produktem wartym wykorzystania są tak zwane pustaki zasypowe – z betonu lub keramzytobetonu. Muruje się z nich fundamentową część parkanu, a podmurówkę i słupki wznosi z betonowych kształtek.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Röben

tekst: Radosław Murat