Cięcie krzewów ogrodowych o ozdobnych kwiatach i liściach

Cięcie krzewów to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie wszystkie krzewy ogrodowe przycina się w tym samym czasie. Różny też jest sposób cięcia. Dowiedz się, jak należy przycinać popularne krzewy ogrodowe o ozdobnych kwiatach i liściach – cięcie forsycji, mahonii, ostrokrzewu, pęcherznicy, lilaka, dereni, bukszpanu.

Cięcie krzewów to ważny zabieg pielęgnacyjny, dzięki któremu rośliny lepiej rosną, obficiej kwitną, mają ładniejszy pokrój i są zdrowsze. Cięcie poszczególnych gatunków krzewów jest różne. Zależy przede wszystkim od tego, czy główną ozdobą rośliny są liście, kwiaty czy pędy. U gatunków o dekoracyjnych kwiatach cięcie zależy także od terminu kwitnienia. Dowiedz się, kiedy i jak wykonywać zabieg cięcia u popularnych gatunków krzewów ogrodowych. Jak ciąć forsycję, mahonię, ostrokrzew, pęcherznicę, lilaki, derenie, bukszpan. Zalecane wiosenne cięcie sanitarne krzewów.

Celem wiosennego cięcia sanitarnego jest zachowanie dobrej kondycji i zdrowotności krzewów. Wiele patogenów wywołujących choroby roślin znajduje dobre warunki rozwoju na pędach uszkodzonych (złamanych, obtartych czy pękniętych). Dlatego warto co roku wiosną przeprowadzić cięcie sanitarne krzewów, podczas którego należy usunąć wszystkie chore, złamane oraz uszkodzone pędy.

Zobacz też: Cięcie drzew owocowych

Forsycja

By kwiaty forsycji zdobiły ogród wczesną wiosną, krzew należy każdego roku przycinać po kwitnieniu. Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska

Cięcie forsycji

Forsycję przycina się po kwitnieniu, zanim pojawią się liście. Jeśli przytniemy forsycję wczesną wiosną, to nie będziemy się cieszyć z obsypanych kwiatami krzewów, bo forsycja kwitnie najobficiej na pędach zeszłorocznych (pąki kwiatowe zawiązują się latem poprzedniego roku). Zaczekajmy więc z cięciem do zakończenia kwitnienia (zazwyczaj jest to pod koniec kwietnia lub na początku maja). Forsycję należy ciąć co roku, skracając krótsze pędy o około 1/3 długości, a pędy dłuższe o mniej więcej połowę. Warto też cięciem ograniczać wysokość krzewu do 1,5–2 m. Przy cięciu forsycji usuwamy pędy skierowane do środka krzewu i zbytnio zagęszczające koronę. Co kilka lat można odmłodzić forsycję, usuwając u podstaw krzewu najstarsze pędy (nie wolno jednak usunąć jednego roku zbyt wiele starszych pędów, bo zbyt silne jednorazowe cięcie niekorzystnie wpływa na roślinę). Co roku usuwamy wszystkie pędy uszkodzone, suche i chore.

Cięcie mahonii

Jeśli chcemy, by mahonia rosła swobodnie w ogrodzie, nie trzeba jej przycinać. Należy tylko pilnować, by nie rozrastała się zbytnio (roślina tworzy liczne odrosty korzeniowe). Jeśli jednak chcemy, by krzew nie przekraczał określonych wymiarów, trzeba mahonię ciąć regularnie. Wczesną wiosną przeprowadzamy cięcie sanitarne, usuwając pędy słabe, zbyt wiotkie, uszkodzone lub chore. Cięcie formujące mahonii przeprowadza się natomiast po kwitnieniu, skracając jej pędy o 1/3–1/2 długości. Przy okazji usuwa się pędy krzyżujące się i oczywiście niepożądane odrosty korzeniowe.

Cięcie ostrokrzewu

Ostrokrzew dobrze znosi cięcie, ale rośnie powoli, dlatego przycinać trzeba z umiarem. Ostrokrzew nie potrzebuje cięcia pielęgnacyjnego, chyba że chcemy nadać mu określony kształt lub tworzymy z niego żywopłot. Zabieg cięcia pozwala też odmłodzić roślinę oraz usunąć pędy chore, uszkodzone i nieregularne. Najczęściej ostrokrzew przycina się w połowie lata, ale można też przycinać jesienią lub wczesną wiosną. U odmian o liściach pstrych cięcie pozwala pozbyć się pędów o liściach zielonych.

Cięcie pęcherznicy

Pęcherznica kalinolistna najwięcej kwiatów tworzy na pędach dwu- i trzyletnich, dlatego ten krzew należy ciąć po kwitnieniu – najlepiej latem (od końca lipca do pierwszej połowy sierpnia) ewentualnie jesienią. Wiosną pęcherznicy nie należy ciąć! Podczas cięcia usuwamy u podstawy krzewu 1/3–1/4 najstarszych pędów i skraca o 1/3 długości te pędy, które w tym roku kwitły. Wycina się także wszystkie pędy chore, suche lub uszkodzone.

Cięcie lilaków

Cięcie lilaków to przede wszystkim usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Co kilka lat warto przeprowadzić cięcie prześwietlające, podczas którego usuwa się wszystkie pędy zdeformowane, chore i te, które nadmiernie zagęszczają krzew, a pozostałe skraca. Zabieg przycinania należy wykonać zaraz po zakończonym kwitnieniu, ponieważ lilaki zawiązują pąki kwiatowe na pędach rocznych. Jeśli przytniemy krzewy wcześniej, to nie zakwitną tego roku, a gdy zbyt późno, to zawiązywanie pąków kwiatowych na kolejny sezon będzie trudniejsze i w kolejnym roku kwitnienie będzie słabsze. Starsze lilaki warto odmłodzić. W tym celu wczesną wiosną, jeszcze przed ruszeniem wegetacji, przycina się wszystkie pędy na wysokości około 50 cm nad ziemią.

Cięcie dereni

Niewskazane jest cięcie gatunków o ozdobnych kwiatach: derenia kwiecistego i derenia Kousa. Najczęściej przycina się gatunki derenia o ozdobnych pędach i liściach. Najlepszym terminem cięcia dereni jest wczesna wiosna. Pędy dereni skracamy nawet o 1/3. Co roku trzeba też usunąć pędy chore, uszkodzone i suche.

Cięcie bukszpanu

Bukszpan znakomicie znosi cięcie i doskonale nadaje się do formowania. Roślinę przycinamy, gdy chcemy osiągnąć konkretny kształt rośliny. Jeśli jednak pozwalamy mu rosnąć swobodnie, jego cięcie nie jest konieczne. Cięcie formujące bukszpanów najlepiej przeprowadzać pod koniec wiosny, gdy pojawiły się już nowe przyrosty. U młodych krzewów pędy skracamy o połowę, u starszych nawet więcej. Drugi raz w sezonie można ciąć bukszpany pod koniec lata (najlepiej w drugiej połowie sierpnia).

Wybór narzędzi do przycinania roślin

tekst: Magdalena Michalak