Bezpieczna i dochodowa inwestycja w nieruchomości, czyli opieka nad wynajmem

W obecnych warunkach gospodarczych, istnieje wiele możliwości na zainwestowanie swoich dodatkowych oszczędności. Jedną z chętniej wybieranych jest inwestycja w nieruchomości. Ale czy jest to bezpieczne rozwiązanie?

Swoje środki finansowe możemy ulokować na przykład w jeden z wielu bezpiecznych produktów bankowych, którym może być lokata lub konto oszczędnościowe. Można podjąć się też bardziej ryzykownej inwestycji poprzez zakup instrumentów finansowych, takich jak akcje czy kontrakty terminowe. Do dyspozycji są też rzadziej spotykane, alternatywne sposoby inwestowania w różnego rodzaju wartościowe przedmioty: antyki, alkohole, okolicznościowe i zabytkowe monety oraz znaczki i wiele innych tego typu dóbr materialnych. Aby jednak zainwestować w którąś z tych rzeczy, musimy najpierw posiadać specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny. Uzyskanie takiego doświadczenia zajmuje wielu osobom dużą część ich życia, ale dopiero dzięki niemu mają one gwarancję niskiego ryzyka przy tego rodzaju inwestycji.

Czytaj też: Pracujemy na wynajem mieszkania 3 razy dłużej niż Niemcy

W podobny sposób często traktujemy również zakup nieruchomości w celu inwestycyjnym, czyli z zamiarem wynajmowania jej innym osobom, gwarantując sobie tym samym zysk w postaci kwoty najmu. Mamy wrażenie, że proces zakupu mieszkania i wynajęcie go są czynnościami nieskomplikowanymi i bezpiecznymi. Jednak wielokrotnie takim zachowaniem podejmujemy ryzyko konsekwencji, jakie mogą być spowodowane brakiem doświadczenia przy tego typu transakcjach. Jednym z wielu negatywnych przykładów takiego postępowania może być sytuacja, w której zakupimy nieruchomość z zameldowanym mieszkańcem, który nie będzie chciał się  wyprowadzić (a sami eksmitować go nie możemy). Często też osoby, które kupują nieruchomości na własną odpowiedzialność, zapominają lub też nie wiedzą o tym, że zawsze należy sprawdzić księgę wieczystą i informację o obciążeniach. Przez to wielu z kupujących nieświadomie inwestuje w lokale, na których ciąży hipoteka. Dodatkowo wynajem mieszkania na własną rękę wiąże się z poświęceniem konkretnej ilości czasu i pracy na zarządzanie nim.

Z pomocą w uwolnieniu od tych obowiązków mogą przyjść profesjonalne biura nieruchomości, świadczące usługę zarządzania najmem lub tzw. opieki nad wynajmem. Jest to usługa, która w całości przekazuje codzienne obowiązki oraz odpowiedzialność za wynajem z właściciela na pośrednika nieruchomości. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczeństwo i stały dochód z tej inwestycji, nieobarczone dodatkowym ryzykiem. A przeprowadzenie tego rodzaju niefortunnej inwestycji jest bardzo prawdopodobne, kiedy nie posiadamy wiedzy dotyczącej mieszkań i ich wynajmu.

Więcej szczegółów na temat usługi opieki nad wynajmem, a także dokładne aspekty jej działania opisujemy szerzej w poniższym artykule:
Czy dochodowa, bezpieczna i bezproblemowa inwestycja istnieje?

Oszczędności

tekst: Iwona Langer - SORS Nieruchomości